Detalls tècnics terra estabilitzada SAULO SOLID

 

És important entendre que SAULO SOLID és un sistema d'aplicació certificat, no és un additiu ni un lligam en concret, per tant poden utilitzar-se qualsevol dels que hi ha al mercat.

Els resultats obtinguts amb l'estabilització mitjançant el sistema SAULO SOLID, tractament uniforme de tot el gruix del paviment; no es poden comparar amb actuacions de tractaments superficials on no es garanteix cap uniformitat ni homogeneïtat en el producte final.

 

El sistema SAULO SOLID garateix la correcta aplicació de l'additiu i lligam escollit per la direcció d'obra, tals com polímers, ciment calç, sals minerals, enzims, fibres de vidre..

 

El control i seguiment de la producció de l'àrid, la seva corba granulomètrica, el control de la humitat, el calibratge homogeni de la mescla, assaigs periòdics de resultats.. son alguns dels aspectes que garanteixen la qualitat del paviment de terra estabilitzada amb el sistema SAULO SOLID.

 

 

Quins usos té un paviment de terra estabilitzada? Quin és el gruix de SAULO SOLID

 

Podem resumir les aplicacions d'aquest tipus de paviment en funció del seu ús de la manera següent:

 

- Per vianants i bicicletes és recomanable un gruix de 8 a 10 cm.

- Per vies verdes amb ús esporàdic de turismes és recomanable un gruix de 12 a 15 cm.

- Per vies amb trànsit esporàdic de vehícles agrícoles és recomanable un gruix de 20 cm.

 

Aquests valors parteixen de la seguretat de que el nucli de la via està totalment piconat, homogeni i adient per el trànsita suportar.

 

 

Quins additius i dosificacions son els recomanables?

Per cada tipus d'àrid es dona una combinació més favorable, per tant es bàsic identificar l'àrid que es preveu utilitzar. Seguidament s'ha de preveure quin serà l'ús i de quina intensitat sobre aquest paviment. Estudiar les necessitats a cobrir i objectius a assolir del paviment. Definir la durabilitat desitjada de l'actuació i estudiar la viabilitat econòmica de les diverses propostes que es poden plantejar com a possibles solucions.

 

 

Com definir el tipus d'actuació a realitzar?

Al mercat hi ha infinitat de productes que serveixen per millorar les prestacions dels paviments de terra. Una manera de classificar-los és en funció de la durada de les seves virtuts o segons la intensitat d'ús que permeten.

Des d'aquest punt de vista tenim un conjunt d'additus que ens serveixen per actuacions de curta durada i amb una previsió d'ús de baixa intensitat, i d'altres ofereixen solucions a llarg termini i amb una intensitat d'ús més elevada.

 

<Pàgina en construcció. Disculpin les molèsties.>

Per visitar aquest lloc web ha d'acceptar l'us de cookies. més informació

Esta pàgina web recopila cookies de forma anònima y automàtica para que los usuarios puedan recibir una mejor experiencia en buscadores. Si continua visitando este sitio web o acepta con el botón de a continuación estará dando su consentimiento. Para más información consulte la política de privacidad y cookies de la web.

Cerrar