SS St Cugat carrer i aparcament al cap de 3 anys 02