vorada FUSTA i mur de pedra amb SAULOSOLID corriol recorregut cardio Sant Daniel – Girona