Aprcament a Malla amb SAULO SOLID paviment de terra de molt alata estabilitzacio detall lateral serrat 90º i mobiliari urba inscrustat