Resultats mínims garantits – assaigs de laboratori

El sistema certificat d’estabilització SAULO SOLID realitza assaigs de forma periòdica, o si els sol·licita la direcció de l’obra,  com a control de la qualitat del paviment estabilitzat.

 

A continuació els adjuntem una taula amb l’informació dels assaigs resumida:

Assaig Norma Nota Resultats assolits Resultats garantits Especificació PG3 o equivalent
CBR UNE 103 502/1995 592 Kg 450 Kg Sòl E3 CBR>30
Trencament compressió  NLT-305/90 NLT-310/90

7 dies

tensió

5.70 Mpa 4.40 Mpa

Sòl ciment> 2.50 Mpa

Grava ciment> 4.50 Mpa

Trencament compressió NLT-305/90 NLT-310/90

7 dies

càrrega

10.30 Tn 8.50 Tn
Càrrega vertical del sòl amb placa dinàmica UNE 103807-2 1178.10 Mpa 500 Mpa Tot-u artificial per trànsit T00 E2>180 Mpa
Resistència al desgast per abrasió UNE-EN 1339, Annex G 21.50 mm 25 mm Resultat panot 20*20
Coeficinet de permeabilitat EPT-PE Q14010-267 Realitzat al 95% p.m. 4.34*10-7 4.34*10-7

 

Els resultats que s’obtenen amb el sistema SAULO SOLID demostren la qualitat del paviment, l’increment respecte un paviment sense estabilitzar és considerable i els resultats obtinguts són més elevats comparativament a productes similars que hi ha al mercat.

Com a garantia de la qualitat del procediment SAULO SOLID ens comprometem en assolir uns resultats mínims en totes les obres, (veure documents apartat links); que si les condicions per la pavimentació són les més favorables  sobrepassem en escreix.

Per visitar aquest lloc web ha d'acceptar l'us de cookies. més informació

Esta pàgina web recopila cookies de forma anònima y automàtica para que los usuarios puedan recibir una mejor experiencia en buscadores. Si continua visitando este sitio web o acepta con el botón de a continuación estará dando su consentimiento. Para más información consulte la política de privacidad y cookies de la web.

Cerrar