El 2021 es va executar una millora de un camí per a millorar i garantir una correcte mobilitat a la zona. El paviment realitzat va ser de terra estabilitzada, amb el sistema certificat SAULO SOLID. Visitem l’obra un any després per comprovar el seu bon estat sense cap manteniment.

Passat 1 any el paviment està en perfecte estat i es segueix integrant amb el paisatge més millor.

Ni abandonat sense manteniment , ni urbanitzat amb formigó o asfalt; entre els dos extrems hi ha la solució ideal per de camins i corriols és el SAULO SOLID.

Camins de ecològics de terra estabilitzada SAULO SOLID, amb el mínim impacte al paisatge i natura.

Amb el mínim d’impacte al paisatge i la natura, SAULO SOLID garanteix el màxim d’accessibilitat universal durant molts anys sense cap manteniment; resistint les pluges i l’ús projectat. 

Una de les major virtuts del SAULO SOLID és el seu envelliment: manté la seva planimetria i resistència a l’erosió durant anys, i el seu aspecte va millorant amb el temps integrant-se totalment a la natura al cap dels anys.  

Tenim obres executades amb més de 10 anys d’envelliment que estan en bon estat pel seu ús, on el cost de manteniment ha estat de 0 €.
Camins de terra estabilitzada amb SAULO SOLID on els usuaris han pogut gaudir de una mobilitat sostenible i amigable amb el medi ambient, lliure de fang i pols durant més de 10 anys.

Itineraris aptes per durant els 365 dies de l’any pel seu ús, sense cap manteniment.

Els camins de terra només compactada s’erosionen amb cada temporada de pluges, l’aportació de nou àrid és ineficient i costós; i el resultat final és el de un camí molt degradat.  

La formació de passos secundaris i afectació de zones vegetades fora del camí son problemes provocats pel mal estat del camí principal; incrementant la superfície afectada i erosionada amb el pas dels anys.

El pas continuat de persones o vehicles a la vegetació fa que s’erosioni el sòl i aparexin corriols i camins; quan l’ús es constant i l’estat no es prou apte; es decideixen fer obres de millora o reparació. Fins ara la solució fàcil era formigonar o en molts casos s’urbanitzava totalment l’espai, aplicant les mateixes solucions com si fos al casc urbà.

Estat previ, camí sense delimitar, poc funcional per a garantir una mobilitat segura i universal.

El paviment de terra SAULÓ SÒLID aconsegueix:

  • Estar en perfectes condicions d’ús 365 dies l’any
  • Evitar la formació de fang
  • Evitar la formació de xaragalls i forats
  • Evitar el creixement de nova vegetació. 
  • Reducció dràstica de la pols, que es dolenta per la salut de les persones i pel medi ambient. 
  • Garanteix l’accessibilitat a totes les persones, amb un recorregut adaptat que permeti gaudir del parc.
  • Una total resistència a les pluges durant anys.
  • Conservació de la planimetria durant anys, bon estat pel seu ús.
  • Ús més eficient i sostenible dels recursos naturals (àrids) a les obres, amb aplicacions més duradores i sense manteniment.

Per visitar aquest lloc web ha d'acceptar l'us de cookies. més informació

Aquesta pàgina web recopila cookies de forma anònima y automàtica. Les cookies son per què els usuaris puguin rebre una millor experiència en buscadors i per què el navegador recordi les configuracions ja seleccionades. Si vol continuar visitant aquest lloc web te d'acceptar el botó a continuació, confirmant que dona el seu consentiment. Per més informació consulti la política de privacitat de dades i de cookies de la web.

Cerrar