El bosc de Volpelleres, malgrat la seva recentment adquirida condició urbana, és en realitat un fragment de bosc amb característiques molt similars a les del veí parc natural de Collserola.

 

Es situa al voltant del torrent del mateix nom (Volpelleres) que antigament proveïa d’aigua al monestir de Sant Cugat. És en les proximitats d’aquest on es concentra la vegetació de ribera, de gran valor ecològic, que trobem al cor del bosc de Volpelleres.

Amb el pas del temps s’han incorporat al conjunt arbori original les terres anteriorment ocupades per cultius, que en l’actualitat presenten una vegetació formada principalment per pins “Pinus halepensis”

 

El bosc i el camí que el recorre conserven unes característiques topogràfiques i de vegetació que els allunyen de la imatge convencional d’un parc urbà i els acosten més a la d’un sender a la muntanya.

Per aquest motiu s’ha de preservar aquesta condició forestal, realitzant unes actuacions mínimes que augmentin la seva accessibilitat i millorin el servei al seu entorn urbà. La principal actuació consistirà en el tractament del camí existent de dues formes diferenciades, segons l’accessibilitat que faci possible.

 

Per tant, en aquest projecte d’adequació, de Gener de 2.018,  es va decidir realitzar un itinerari apte pels vehicles de manteniment, amb el mínim impacte al paisatge i medi ambient, però garantint una bona conservació del mateix i que resti en bones condicions pel seu ús sense necessitat de manteniment. Essent la millor opció la de realitzar aquest itinerari amb un paviment natural de terra de molt alta estabilització tipus SAULÓ SÒLID, amb un sistema certificat per aconseguir una alta qualitat. i amb una perfecte integració a la natura.

 

Retall de l’enunciat partida i del plano del projecte on es detalla el paviment natural a utilitzar.

SAULÓ SÒLID és un paviment de terra amb additius naturals i lligam que s’executa segons un sistema certificat, que aconsegueix un paviment amb una elevada resistència a la erosió. Aquest paviment de terra estabilitzada resisteix l’erosió provocada per les fortes pluges, l’ús projectat (peatonal, dret a pas a turismes, dret a pas camions), pendents recomanables fins el 14%, evita la formació de fang…etc; essent una gran alternativa a un paviment de formigó o asfalt però més natural i sense els problemes de la terra simplement compactada.

 

Detall execució

 

La facilitat d’aplicació en espais reduïts, i equips de maquinària també reduïts; afavoreix la determinació dels projectistes en solucionar aquests camins en entorns naturals. i adaptar-se al màxim a la orografia i reduir el impacte de l’actuació.

Detall equip de treball en espais molt reduïts.

 

Executar aquest projecte comporta un doble avantatge.

Doncs al mateix temps que s’ordena i millora l’accés dels vehicles que fan el manteniment d’aquest Parc de Volpelleres, aquest nou accés amb el paviment SAULÓ SÒLID te garantida la seva permanent disponibilitat per el seu ús per persones amb mobilitat reduïda, gràcies a la garantia de homogeneïtat del paviment i la perfecte conservació de la seva planimetria superficial del SAULO SOLID.

Fet que anteriorment els era impossible d’accedir i gaudir d’aquest parc, donat a les condicions dels camins que existien prèviament aquest projecte.  

 

 

Per visitar aquest lloc web ha d'acceptar l'us de cookies. més informació

Aquesta pàgina web recopila cookies de forma anònima y automàtica. Les cookies son per què els usuaris puguin rebre una millor experiència en buscadors i per què el navegador recordi les configuracions ja seleccionades. Si vol continuar visitant aquest lloc web te d'acceptar el botó a continuació, confirmant que dona el seu consentiment. Per més informació consulti la política de privacitat de dades i de cookies de la web.

Cerrar