Una important inversió en I+D des del 2007 fins al 2010 i més de 50 anys d’experiència en el sector de moviment de terres son l’embrió d’aquesta tecnologia.

L’any 2007 fou quan el departament de I+D de MASSACHS Obres i Paisatge, conjuntament amb el laboratori extern d’assaigs van començar les investigacions, probes i assaigs per desenvolupar aquests procediments. A partir del 2010 es van fer les primeres actuacions aconseguint un sistema d’aplicació d’additius que garanteix una alta l’homogeneïtat i durabilitat del sòl estabilitzat durant anys.

 

L’any 2012, veien els bons resultats dels assaigs i el digne envelliment de les obres executades, aquests dos sistemes varen aconseguir la seva corresponent certificació de Qualitat i es va començar a comercialitzar amb el nom de SAULO SOLID i TERRA SOLIDA.

Aquest certificat implica un rigorós control de qualitat amb diversos assaigs que es repeteixen periòdicament i també amb un control exhaustiu en tot el procés d’execució.

El control de qualitat és present en totes les obres per tal de garantir que assolim sempre uns bons resultats tècnics.

Podem distingir dos tipus assaigs: els de control execució (es realitzen sempre) i els de es realitzen amb l’obra acabada (es fan de forma periòdica o a petició de la direcció de l’obra).

Alguns d’aquests assaigs son: Control granulometria de l’àrid i la seva composició, Control de producció (procés de mescla  dels àrids amb additius i lligams), control de l’humitat òptima amb sensors d’humitat en el procés d’estesa i compactació, assaigs de resistència trencament a la compressió tant de mostres extretes del paviment executat com de provetes de laboratori, assaigs a l’abrasió superficial, assaigs de carga placa dinàmica… etc

 

Els paviments fets abans del 2014 envelleixen amb molta dignitat però els que fem actualment al 2017 doblaran la vida d’aquells.

 

La nostra tecnologia és capdavantera a Europa i està doblant les resistències a l’abrasió i longevitat de la competència, comportant pel client una relació preu/prestacions/durada un 80% més interessant que la millor proposta de la competència.

Adaptem les característiques tècniques del paviment a l’ús previst, ja sigui vianants, ciclistes, turismes o dret a pas esporàdic de vehicle pesat.

Aconseguim com a resultat un paviment de terra molt resistent a l’erosió, integrat a la natura i respectuós amb el medi ambient.

 

Si desitja més informació posis en contacte amb nosaltres

Per visitar aquest lloc web ha d'acceptar l'us de cookies. més informació

Aquesta pàgina web recopila cookies de forma anònima y automàtica. Les cookies son per què els usuaris puguin rebre una millor experiència en buscadors i per què el navegador recordi les configuracions ja seleccionades. Si vol continuar visitant aquest lloc web te d'acceptar el botó a continuació, confirmant que dona el seu consentiment. Per més informació consulti la política de privacitat de dades i de cookies de la web.

Cerrar